Tantes van Van Gogh | Negentien luxe appartementen

Beschikbaar
Verkocht
Deze zichtlocatie aan de Markt 25 is bijna veertig jaar lang in gebruik geweest als winkelruimte waar Jan de Roos zijn schoenen verkocht. In 2014 zijn deze activiteiten gestaakt en is de winkel gesloten. In de volksmond heet het pand dan ook ‘De Roos’. Gezien de staat van onderhoud van de woning is renovatie geen optie gebleken, en hebben de eigenaren besloten het pand te verkopen.
DC Bouw & Ontwikkeling heeft de taak op zich genomen om de meest markante hoek van Zundert, grenzend aan de Van Gogh tuin, te herontwikkelen. De afgelopen periode heeft goed overleg plaatsgevonden met de afgevaardigden van de Gemeente Zundert,
Stichting van Gogh en Architect Schoenmakers wat heeft geleid tot een plan wat past binnen de wensen van de partijen en veel draagvlak zal vinden binnen de Zundertse gemeenschap.
Het project bestaat uit 2 gebouwen die zijn gesitueerd aan de Markt (5 appartementen) en St. Elisabethlaan (14 appartementen) en wordt gefundeerd op een grote parkeerkelder. Er zal een voetgangersverbinding komen tussen het Vincent van Goghplein en de tuin van het Van Goghhuis
waardoor meer ruimtelijke samenhang ontstaat. Onderdeel van het plan is het renoveren van het Vincent van Goghplein. Het totale project zal de leefbaarheid en toegankelijkheid van dit unieke historische plekje in Zundert verhogen blijven waarborgen door de toekomstige bewoners.

Historische uitstraling

Doordat het pand aan de Markt wordt teruggebouwd zoals het was in de tijd van Vincent van Gogh, blijft de historische uitstraling van het dorpscentrum behouden. Veel Zundertenaren hechten waarde aan het pand “de Roos” zoals het in de volksmond wordt genoemd. Helaas heeft het huidige pand vele verbouwingen ondergaan en er is uit de verrichte onderzoeken gebleken dat er nog weinig originele details in het pand aanwezig zijn die stammen uit de tijd van Van Gogh. 
Het renoveren van dit pand en omvormen naar woonappartementen bleek financieel en bouwkundig niet haalbaar, vandaar dat voor herbouw in de oorspronkelijke staat is gekozen. Er blijft een detail bestaan van het huidige pand. De rechter zijgevel tussen het nieuw te bouwen pand en het Vincent van Goghhuis zal behouden blijven. De opening tussen deze 2 panden zal worden voorzien van een glasplaat zodat de oorspronkelijke zijgevel beter zichtbaar wordt.

Omgeving Zundert

Zundert heeft een goed en hoogwaardig aanbod op het gebied van winkels en restaurants, en er zijn goede verbindingen met de grotere steden in de omgeving, zoals Etten-Leur, Breda en Roosendaal.

De ligging in de directe nabijheid van de A16/E19 van Breda naar Antwerpen zorgt voor een prima mogelijkheid voor woon-werkverkeer naar West- en Oost-Brabant, de Randstad en België.

Het jaarlijks hoogtepunt is het bloemencorso, dat in Europa zijn gelijke niet kent. Zundert had ook in het verleden al een creatieve inslag. Niemand minder dan de wereldberoemde schilder Vincent van Gogh is in het dorp geboren en getogen.

Voortgang

Het plan ‘de Tantes van van Gogh’ heeft van 30 maart 2017 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage gelegen. In deze periode is een aantal zienswijzen ingediend welke inmiddels zijn behandeld door de gemeente. dd

Er zijn als gevolg van de zienswijzen enkele aanpassingen gedaan op het plan:

- Minder volume van het gebouw aan de achterzijde, het gebouw telt daarmee nu één appartement minder
- De bovenverdieping ligt verder terug ten opzichte van het eerste ontwerp
- Er is meer groen verwerkt in het ontwerp van het achterste gebouw

Op 11 oktober wordt het plan, de zienswijzen en de reacties daarop besproken in de Ronde.

Op 31 oktober is het plan vastgesteld in de gemeenteraad.

Van 8 december 2017 tot en met 18 januari 2018 heeft het raadsbesluit ter inzage gelegen voor een eventueel beroep.

Op 12 januari 2018 is een beroepsschrift ingediend bij de Raad van State door de Protestantse Kerk Zundert inclusief een verzoek tot voorlopige voorziening.

Op 13 februari is door de gemeente Zundert hiervoor het verweerschrift ingediend bij de Raad van State.

Op 9 april heeft de zitting voor de voorlopige voorziening plaatsgevonden. Het verzoek van de Protestantse Kerk tot voorlopige opschorting van het nieuwe bestemmingsplan werd toegekend omdat er nog geen hydrologisch onderzoek had plaatsgevonden waaruit bleek of er negatieve gevolgen zullen zijn voor de grondwaterhuishouding rondom de kerk. Inmiddels is dit onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau GeoSonda en is geconcludeerd dat er géén schadelijke gevolgen te verwachten zijn voor de bomen en graven van de Protestantse Gemeente Zundert. Aan de rechter is vervolgens verzocht de voorlopige voorziening te schorsen zodat de bouwvergunning aangevraagd kan gaan worden.

Op 26 juli is dit verzoek bij de Raad van State behandeld, tegelijk met het beroepschrift van de Protestantse Gemeente Zundert. 

Op woensdag 8 augustus j.l. heeft de hoogste bestuursrechter uitspraak gedaan en is het beroep van de Protestantse Gemeente Zundert ongegrond verklaard.

Dit betekent dat we aan de slag kunnen met de verdere uitwerking van het plan en de verkoop van de appartementen.
Binnenkort meer informatie hierover op deze site!

Start verkoop

Indien u geïnteresseerd bent kunt u zich inschrijven via deze website of via Van Hassel makelaars. Wij zullen via de website een update verstrekken over de voortgang van het plan of via de mailing die u ontvangt na inschrijving voor het project.

In samenwerking met

Van Hassel
Makelaars
Architecten Buro Schoenmakers

Brochure aanvragen

Vul uw contactgegevens in om een geprinte en/of digitale
Tantes van Van Gogh brochure te ontvangen.

Uw naam *

Uw e-mailadres *

Uw telefoonnummer *

Uw adres

Uw postcode

Uw woonplaats

Ik heb de privacy verklaring gelezen en ga akkoord met de inhoud.

Ik ontvang graag ook een digitale versie per e-mail.

Velden met een * zijn verplicht.

Contact

Bent u geïnteresseerd, of heeft u vragen over onze projecten?
Neem contact met ons op.
adres
Prinsenstraat 59
4881 VA Zundert
telefoon
+31(0)6 430 033 77